看寻数据库
首页 看寻数据库 > 资源分类 > TXT文档下载

卷四十四.列传第四.谢晦

  • 资源大小:15.79KB        全文页数:4页
  • 资源格式: TXT        下载权限:游客/注册会员/VIP会员    下载费用:2积分 【人民币2元】
游客快捷下载 游客一键下载
会员登录下载
下载资源需要2积分 【人民币2元】

邮箱/手机号:
您支付成功后,系统会自动为您创建此邮箱/手机号的账号,密码跟您输入的邮箱/手机号一致,以方便您下次登录下载和查看订单。注:支付完成后需要自己下载文件,并不会自动发送文件哦!

支付方式: 微信扫码支付   
验证码:   换一换

友情提示
2、本站资源不支持迅雷下载,请使用浏览器直接下载(不支持QQ浏览器)
3、本站资源下载后的文档和图纸-无水印,预览文档经过压缩,下载后原文更清晰   

卷四十四.列传第四.谢晦

○谢晦谢晦,字宣明,陈郡阳夏人也。祖朗,东阳太守。父重,会稽王道子骠骑长史。兄绚,高祖镇军长史,蚤卒。晦初为孟昶建威府中兵参军。昶死,高祖问刘穆之“孟昶参佐,谁堪入我府”穆之举晦,即命为太尉参军。高祖尝讯囚,其旦刑狱参军有疾,札晦代之,於车中一鉴讯牒,催促便下。相府多事,狱繁殷积,晦随问酧辩,曾无违谬。高祖奇之,即日署刑狱贼曹,转豫州治中从事。义熙八年,土断侨流郡县,使晦分判扬、豫民户,以平允见称。入为太尉 ,从 之。 之 见 ,高祖 , , , 从, 。晦 高祖,高祖 “我 ”晦 “ 下 无晦, 无 ,晦死有”会⁄ ,贼ƒ,晦“‹,›–分明,†‡ 。‚„义,朗”多,高祖‰ , ˆ。从 ˜、,˘˙ ˚之。刘穆之 使陈事,晦˝˝˛ˇ,穆之 “ 有 ”高祖 以为从事中 ,以 穆之, 。 穆之 , 。穆之 问 ,高祖 之 。晦 , , 入 ˘参 穆之死问。其日 ,转晦从事中 。Ł初建,为Œ 军, ‰ 中。高祖 命,於 , 入ı。晦 军为ł , 中 军, 中。以佐命œ, 县 , 二千户。二年,坐行玺镇西 、南郡太守王华大,而误北海太守球,版免晦 中。 转 军 军、散骑常 ,依晋中军羊祜事,入 殿省,总统宿。三月,高祖 豫,给班剑二十人, 羡之、傅亮、檀道济并 医药。少帝即位,‰ 中书令, 羡之,亮共辅朝政。少帝既废,空 羡之录诏命,以晦行都督荆湘雍益宁南北秦七州 军事、抚军 军、 护南蛮校尉、荆州刺史, 令居˙为援,虑太祖 或别用人,遽有此授。精兵旧 ,˚以配之,器仗军资 盛。太祖即位,‰使 节,依本位除授。晦虑 去, 忧惶,ˆ‡新亭,顾望 城, “今脱矣” 进号 军,‰散骑常 ,进建平郡 , 四千户,固让进。又给鼓吹一部。初为荆州, 有 矜之色, 之镇,诣从叔光禄大夫澹别。澹问晦年,晦答 “三十五”澹昔荀中 年二十七为北府都督, 比之,⁄为老矣”晦有愧色。 江陵,结 中王华,冀以免 。二 配 城王义 、新 义 。 二年, 曹ˆ长子 。 平中, 为 , 南。 羡之,并 晦。 又陵,治 。傅亮 晦书 “ ,事⁄,朝 之虑,忧⁄多”又ƒ多 北 , ˙˝相 ” 朝‹›分ˇ常,其三年月,晦–†‡ 使晦,晦 ‚,„”参军 ,以亮书, “‰ “一二日 ,傅 虑我事, 此书” “˙ ,ˆ西 ⁄˜, “有 ˘”晦˙ ,使 豫˚答诏 , ˝˛明年。江夏˘史ˇ道 阳人书,‹ 有大›分,其事⁄ ”使其辅 府中兵参军 以晦。晦又 “ “˙ , 二三日无 ,便 ” 答 “诏使本无 ˘,ˇ ,其事⁄判, ”晦 南蛮兵 , 见 。ƒ人多‡兵, , 之 “今 下, 以三千人守城, 刘Ł” 之 “下Œ老都,又 无 , ‰二三, 此 ”晦问 佐“ ƒ三千, 守城”南蛮 ı “ 守城而⁄, 有˙ , 以˚ł” 之 œ,下 、南郡以授”即於坐命 为 、建威 军、南义阳太守,转 之为长史,南郡。太祖 羡之 ˆ晦子新除 书 , 、 子 平、兄子 作佐 绍 。 又 使晦“ 、傅二 ˆ 并⁄ ”晦 举羡之、亮哀,次‡子–凶问。既而 射堂,配衣军 。数从高祖 , 睹经略 ,指麾›分, 曲尽其˝。二三日中,四远投集,精兵三臣阶缘幸会,蒙 皇帝殊常之眷,˙政事,˘纶夷险,毗赞王业,预佐命之ł,膺 山之。ˆ帝 豫,导扬末命,臣 臣羡之、左光禄大夫臣亮、 北 军臣道济 ,并升 床,跪 遗诏,载贻话以后事。臣虽凡浅,感恩 厉, ˝事居,诚贯幽显。逮营阳失德, 绝“庙,朝 岌岌,忧ˆ 难,忠 忘己,援 圣朝,惟新皇祚。陛下 传乘流,曾 惟 ,临朝殷勤,增崇。此则臣 赤心⁄亮於 鉴,远近 臣 志 专权, 顾 典,便 协翼 ,孤背 日, 馆七旬,仰望鸾旗哉。庐陵王於营阳之 ,屡 猜嫌,积怨犯 , 贻 命。 祚明德,属 运, 有废, 以兴。成人之“,春秋之高义。˚帝清馆,臣节之 。耿弇 以贼遗君父,臣亦负於Ł室 。 结 , 成 , 下 –, 。臣 居 ,,为政 大, 。 蛮,清夷 ˘,分 – ,并 殿省。陛下 志,以 , 之–, , 子, ‡相 。事君之道,义尽於 。臣羡之总录,翼亮三 ,年⁄ƒ,屡表ƒ, “‹。臣亮› –†‡, 一心,守死›道。此皇Ł之“臣,‚之镇,而„人” , , 威 ,‰以‰刑,并ˆ臣‡,则 。虽 臣道济问,˘即事, ˆ。 帝顾托 臣翼命之佐,˜於 之˘,忠˙ 之辅, 免夷 之 。陛下春秋˚,˝民之 ˇ,鉴˚。王兄–, 进。王华猜 , 威权, 除 政,以 其 。 下之人, , 为之 心 怨哉。臣 见 帝,“二十载, 心 ,无 之 ,事 ,而 之 。 帝谬於 人,则为陛下 Ł。臣去末使Œ,朝ƒˆ殿省 书,并, 有今日之事。臣诚仰 , 有二心, ,˘难 ,忠 ı朝, 臣见 , ł之、œ 近。昔 称 , ,恶人朝,赵鞅入 。臣义均 戚, 居分陕, 颠而 扶,以负 帝遗 。辄 ƒ,缮治 ,˛其 ,投袂扑。 祚大Ł,卜 灵长,义师克振,中流清荡,便 浮 东下,此三竖, ˘冤耻,谢 阙庭,虽锧赴镬,无恨於心。愿陛下远 永初托付之 ,近ˆ 奉戴之诚,则微臣丹Ł,有 。临表哽慨,。太祖 ⁄ , 军相次进。˙书符荆州 福无‡,逆有数, 道微於影响,人事鉴於 ,有蹈义而福 延,从恶而 也。智‰之ƒ, 以˚œ,守之臣,临难以全节。 羡之、傅亮、谢晦,安 鸩 ,获 於 ,名 ‰,政刑取,⁄远暴四海,宣於圣诏。羡之父子、亮ˆ晦 ,电断之初,并即大宪。 王室之仇,摅义夫之 , 典澄明,人神感悦。三姓 ,既擒其二,晦之室属,缧仆狱户,苟幽明怨,孤根易拔,以 逆,虽厚 崩。‚归死难,兽困则噬, 以爰整其 ,用为过防。 师之众, 下云集,ƒ练兵精,大号响。使 节、中 军佷山县开 ł之 羽林选ƒ果劲二旍首,组 曜川。使 节、散骑常 、都督南兖之江北淮南青州 州之淮阳下邳琅 东莞七郡 军事、 北 军、南兖州刺史、永修县开 檀道济统劲锐 卒三船蔽江,星千帆俱举,散骑常 、骁骑 军段宏铁 二千,驱电击,步竟陵, 鄢郢。又命 军、雍州刺史刘Ł控 阴之师,冲其巢窟。湘州刺史张邵提湘川之众, 据。 、 荆‡之险,秦、 绝丹 之 ,云 四 ,尽。‚后 , 军 ,ł 驱,五整 。虽以 之 , 之资, 无名,授兵谁 。‰以西土之人,ˆ 皇 ,东 ƒ, 本首 ,人之 , 为 之 。 军则 , 城则散,其‚矣。圣 殷勤哀,其 ⁄晦,ƒ民。 用一分 麾,宣朝 。符 ,其即共 擒晦ƒ, 护 。 ⁄事 ,˝“‚背 ,相 归朝。大刑‰,‹恩›亮三 ,晦–以下,羡之 ,ˆ无†。 ‡府州„ ,并王 , ,ƒ虽˙,。夫转 ‚„,后˛则凶,”使王师临,电 ,噬‰之恨,亦ˆ。益州刺史 之、 西太守刘道– , 江陵,晦并 , 其,以ˆ军资。竟陵˘史殷道鸾之郡,以为”参军。以–˜为军、竟陵˘史,总 。兄子 ˘为建威 军、南平太守。刘Ł , ˙之,即以为 军、雍州刺史。晦 众二 江陵, 江˚ 於˙,旍旗相 ,蔽˝日光。晦“恨 以此为勤王之师” 湘州刺史,以张邵为辅 军,邵 命。晦ˇ 王室多, 难 。营阳失德, 绝“庙。庐陵王 有本,屡 猜嫌, 居 失 , ,积怨犯 ,贻 道。 后 位,爰 圣明, 之 , 有。 车骑大 军王、 中王 首,谬蒙 , 权。於永初之 , 之恩, 之让, 浮浅,进 皇诚之 ,ƒ长嫌ˇ之。 首˝ 使下, 以今 居, 光扬令德, 於朝 ,其 。王华贼 之 , 之次, 帝常见 逮,Ł有一分 取,而华Œ凶猜,多 。 人入城,托疾 事,此都ƒŁ,ˆ 。以其ˆ ˘答“叔 ,又令宣 、傅二 。ˆ 使下,又令见,云“ 政事, 都,并令首 此 ”又 道人 ,˙人华ˆ ł之无之。城˘东 ,数日之˘,ı戈相 。华 数为秋 ,常 安。凡此 事,有忠诚ł契 此 。 以父 道, 事ˇ人,˙绝œ,而 。 貌囗囗囗囗囗囗凡厥ƒŁ,谁 –。又常˛宰相顿有数人, , 总威权, 顾 典。保祐皇家,罹屠之 。 勤‚,致歼夷之 。搢绅之 , 慷慨。”矫违诏 , ł之、œ之 见。即日利左尉露ˇ众军⁄ 扬子。虽以 , , 家艰难,悲 兼集。 使 人志,君子道 ,凡有殄瘁之哀,苍 流之⁄。辄 勒义 ,缮治 ,舳舻亘川,驷 蔽 , 夫鸷勇,人其诚。今 南蛮 宁远 军 之统参军事建 军建平太守安泰、宣威 军昭“、参军事宣威 军王绍之 ,精锐一锋致 。南蛮参军、振 军魏像统参军事、宣威 军陈珍虎 二千,参军事、建威 军、新兴太守贺愔 卒三千,相取道。南蛮参军、振威 军郭卓铁骑二千,水步齐举。大军三驿电迈。行军 军竟陵˘史 东太守谢˜、建威 军南平太守谢 ˘骁勇一守江陵。分命参军、长宁太守窦应 步骑五千, 义阳。 、建威 军、行南义阳太守 之统军 、振 军崇之精悍一 高阳,长兼行参军、宁远 军朱澹之步骑五千,西 雁塞, 刘Ł,并趋襄阳。奇兵˙„,指 齐奋。 并 恩, 兼义烈,今诚志ƒ忘ƒ之日,义夫绩之秋,见˛而动,望而 勖。晦 江口, ł之⁄ 城洲。 之据 陵, 懦 进。会霖雨连日,参军刘和之 “‡此共有雨 ,檀北 ,东军˚强,唯˝„ ” 之恇怯,使 陈祐作大囊,贮茅数千斛,县於帆樯,云 以 ,用火˝˛晴,以缓 。晦‚之,”停军十五日。洲,中兵参军孔延秀 三千人进 , 。œ於陈后拥楯 ,又军 船,於 大 。延秀又攻洲口栅, 之,ł之ƒ保隐 。晦又 表 臣凶 , 代成患。„竖 朝,ˇ 齐 。赵高矫 ,秦氏用”。董卓阶 ,汉祚 。虽哲王宰 ,大明 临,使其渐弗兴,兹 作。 臣王 威权,兴造 ,” –华˘˙影响,恶相成, 忠 , 希 望。 臣羡之、左光禄大夫臣亮 酷 ,并ˆ臣‡。虽 北 军臣道济ˆ , 免。” œ、 ł之 见 , ˇ之 ,一 於 。羡之ˆ亮,或宿德 臣, 娅皇‰,或 总„ ,位班三事,道济 惟 ,捍城 , 朝,栋 一代。臣昔 幸,过蒙 眷,˘政事,˙经戎 ,羡之、亮 盼。既经王基,协济大业,爰 权 ,暨於揖让,诚策虽微,见纪录,并蒙丹书之誓,各 山 之, 使 Ł升降,传之无穷。ˆ圣体 预,穆卜无吉, 臣 四人,升 床,顾命 遗,以家 。仰奉成 ,俯竭股肱,忠˙ , 之以死。但营阳悖德, 绝於 ,‚之危,忧托付, 有废,焉以兴。,用升圣德。陛下流乘传, 张 之 ,入邸飞, 俟Ł 之”, 相信, 人 契,九五 阳, 四海。羡之ˆ亮,˘赞皇˘,臣 道济,分 於˙, 之下, ˝。”蒙 授, 镇此˚,分 – ,以 省。 以 ,首 三载,虽 远˙,心本朝,事无大 ,动,八州之政, 一专辄, 之心,贯幽显。陛下远 , 以 ,大 , 蒙 , 以去年 , 家俱下, 诚此, 愧。而凶 无, ,羡之˘ ,臣 ˙ ,顾省 , 。 ,陈 ⁄。 既蒙, 左Œ, ,˘ 。又以陛下於春秋, ˝政事, 陵恩幸, 望 权,Œ从 , , 除臣 , 专权,以 结„ ,成 阶。又惟 , 以营阳为陵为 。又以臣 位高œ,˘˙ 固。陛下信其厚貌,忘厥左道,三 下˛, 。 省,废 ˚明,事 为己。庐陵之事, ⁄ 人,˘积 之 ,˙行叔段之,既之有 ,臣预焉。‚庐陵为Œ 险, , 皇临崩,亦有口诏,比虽‡ 营阳, 。 於羡之、亮 , ⁄体,心˘˙,政 皇家,尽忠ƒ 。 令臣 权, 专为 ,初废营阳,陛下远, 皇之子,˙有 ,拥以号令,谁 之。而流三千,馆三月,奉,以 下 , 心 ,易为 鉴。臣 奉事 朝,十有七年,并居显, 称 , 一旦致兹 。夫 大 ,˙有流“奇 , 免 之 。‹父 无 於›子,明君有志於˙臣。 山望 信哉。 云–“„人 ‰, 四 。†君子,无信„下˝‡ , , 之,˝应 。臣 ⁄王室 有皇 之患,大有‚ 之 ,†‡殷忧, 无首 。夫 道„微,”、„称 ,君 ,赵鞅入 。 今凶 ,‰危 ,辅 , 。臣‰ ,安汉 ,人愧 ,奉遗。 难既,家 亦。辄ˆ 缮 ,军次 陵,œ˜,望˘˙。臣诚 , 忘ƒ,仰˚‚之灵,俯厉义勇之 , 长驱电, 入 , ˝ 凶, 夷首恶,˛二 之冤ˇ, ‡之 。‚后分归, 赴 镬,虽死之日,之年。惟陛下德 ,道 ‰,鉴凶 之无, ˙亮之有本, 日月之 ,‡ 电之威, 四凶於庙庭, 三於 阙, 二之 ,明 之无 , 谢祖“,下姓, 一乘之使, 之书,臣便勒众⁄旗,保 。˛次近, 表。初,晦 羡之、傅亮之‰,晦据 流,而檀道济镇 陵,各有强兵,以 朝‹。羡之、亮於中 权, 。ˆ太祖 行 ,王华之 ˆ云“道济 信”太祖 “道济 於 从,本 事 。 之事,又 ˜。 而问之, ˇ”於 诏道济入朝,授之以众,之西 。晦羡之 死,道济 全,ˆ 众 ,惶⁄无‰。道济既 , ł之军 , 缘 。晦 见 数 多, 之, 即 。 , 帆 , 后连,西人 ,无 心。军 洲 , 过江,晦大军一 散。晦‡ ,投 陵, 船 江陵。初,雍州刺史刘Ł –竟陵太守道济 军 之 江陵, Ł, ,大˙之。而晦 问 。晦 江陵,无Œ›分,唯愧谢 而⁄。 其‡军 诣 ł之降。众散略尽,–˜、兄子 基 七骑北。˜ 骑 ,晦 之,行 „。 安 延 ,为 光之 。之,晦 也。 师,於作悲人道,其ı 悲人道 ,悲人道之 难。哀人道之多险, 人道之ł安。华“之 ,固清流而远œ。„德於庭户,˚ı 於 ‡。应积›之 祐, 福之延。 子之凶 , 招 而作 。值革变之大运,遭一顾於圣皇。参创物,赞帝於宏纲。 治戎於禁,入˜ 山之珪组,继„ 之龟章。顾命於西殿,遗 於 床。 懦 其无节, 此而 忘。 隆 於 , ƒ之於后王。忧托付之无 ,⁄愧继体其嗣业,增辉於 光。居遏密之几,越 度而湎荒。 壤而殒 , ‚之沦 。矧 侪之体 ,›而 遑。藉亿之一志,固 ‰而明 。谅 而民晏,信卜祚之无疆。 既危而重 ,家⁄衰而载 。获扶顾而 ,冀 道之˚ 。朝褒œ以ƒ,祗命服於西 。奏箫›之嘈囋,拥朱旄之赫煌。临八˚以作镇,响„ 之””。厉 弱以为政,忘 於日旰。 之 慕,Ł惟Ł之屏 。 逾历其三稔, 其再。有虑於˘囗囗囗囗其云裁。夹辅之二宰,并‰辟而 贷。哀弱 之从 ,悲‡中而心痗。荆汉之良ł,逮„ 之子民。见忠˙而弗亮,睹˘ 而 。义概而 ,ˆ 戈而竞。浮舳舻之弈弈,陈车骑之辚辚。 人和 师整,兹兵其谁陈。Ł ˇ之雪怨,Œ泾、渭於彝伦。齐 於江曲,殄锐敌其湮。勒 於 水, 无Œ於只轮。 有捷而益 ,威既肃而弥振。嗟 哉之 ,迕雨以逾旬。我克,‡继˘其蹑尘。乏智勇之奇,忽孟明而 。苟成 其有数,怨 而尤人。恨矢 之竭,”摧师而 陈。诚 之遭,固 之其无吝。 之弱子, 遭罹之殃 。智穷而事”, ‰而振。誓尽於锋镝,我怯 而 信。– 之, 咎之 。九夷其 ›,思致免以全。嗟Œ命之难”,於边亭。亦忤於 地, 艰危而 丁。我之於昔诰,œ弥高而ƒ蹙。霍芒刺而幸免,卒”“而 族。 ˛‚於狱 , 下 而 鞠。虽明德之大 ,亦 免於残, 今惮而 人,忘向而 。绩无而 , ˚以 。 砏 之圆 , 违 以取福,殷鉴於 古,˛於季叔。安Œ而扬名,谅见称於 哲。保归全而 , 而缺。辱历 之平 ,忽盛满而” 。惟烝尝 洒, 一朝而永绝。问其谁而为之, 孤人之险戾。 有逾於 山,虽。羁角偃 闾,Œ朋 平义。虽 ˙ 一,隆分 。俱惮耕 从禄,睹 道 艰诐。 志局 œ名,之 为易。今˜谥 棺,惭明智 昔”。虽 尽 为耻,嗟厚颜 。长揖 数子,谢 明智。龄 浮促, 焉 斟克。 尽 ,˘命 。 安‡ 此, 分 。 之达以为则。既降, ł之以参府事,刘Ł 参军 之ł之 Ł之 ,事⁄ ,ł之。 ,即,於 晦、˜、兄子 基、 ˘ˆ 孔延秀、 、贺愔、窦应 、 –、 千 并 。 基,绚之子也,有‰ 。临死为连 “ 哉 海 , 矣“ 翼。一旦失水,“为 ”晦 之 “œ”昔人,保ƒ无智 。既太行险, 信难 ”晦死 ,年三十七。 之、殷道鸾、 并 免。初, 东人 为晦参军,晦为逆, 密 西人 夫ˆ ł之从–为 , 夫 ‹。 ”为晦 。事既平,恨本心之 ”,投水死。太祖 之,以其子 福为 阳王义季Œ军参军督护。晦,左Œ 之,唯有延陵 随 。太祖 之,后以 为长 王义œ镇军œ曹督护。史臣 谢晦坐玺违谬,”免 中, 有以见高祖之 治,宰臣之称 也。夫 ,事行重 ,左 或用,义 。 ,物之 。重 ,人之重。 希行於 , ˆ日用於朝,虽‚臣 , 以 隆, –下肃 ,用此道也。 太祖临 ,兹典 违, 以ƒ行, 为恩 , 德 “, 此之⁄。降ˆ大明,”诐 , ,陵犯密 ,则左降之, 行於权戚。 有ƒ盛 , 刑,免书裁 ,˛固望其‡矣。⁄ ⁄无ƒ, 多 行,纲 举,而 –随之。以吉人防 微, 大⁄ , 为此云。

注意事项

本文(卷四十四.列传第四.谢晦)为本站会员(沈约)主动上传,看寻数据库仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知看寻数据库(发送邮件至764218316@qq.com或直接QQ联系客服),我们立即给予删除!

温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载不扣分。

关于我们 - 网站声明 - 网站地图 - 资源地图 - 友情链接 - 网站客服客服 - 联系我们

copyright@ 2016-2017 看寻数据库网站版权所有

收起
展开